دانشکده علوم انسانی در یک نگاه:

دانشکده علوم انسانی در سال  1385 به عنوان یک دانشکده مستقل تأسیس و فعالیت خود را آغاز نمود.

این دانشکده در حال حاضر دارای 6000 نفر دانشجو می باشد.

در دانشکده علوم انسانی در حال حاضر 16 رشته و 18 گرایش در مقاطع مختلف تحصیلی دایر می باشد .

رشته های دایر در این دانشکده عبارتند از علوم تربیتی ( مدیریت آموزشی و برنامه ریزی )، حسابداری، ادبیات فارسی، ادبیات عرب، زبان انگلیسی، مدیریت جهانگردی، کتابداری، مدیریت بازرگانی، اقتصاد ( نظری و بازرگانی )، علوم سیاسی، روانشناسی عمومی و مشاوره و راهنمایی.

از ابتدای تأسیس این دانشکده تاکنون ریاست دانشکده به عهده آقای منصور صادقی از اعضای هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی بوده است.                                        

در حال حاضر حاج آقا احمد خانلری عهده دار سمت ریاست دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه می باشند که از سال 1390 به این سمت منصوب گردیدند.

ایشان متولد سال 1345 در کرمانشاه و دارای مدرک کارشناسی ارشد ادبیات فارسی ( دانشجوی دکترا ) از دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج هستند.

آقای خانلری از سال 1376 هیأت علمی تمام وقت گروه زبان و ادبیات فارسی بوده اند .

جهت مشاهده رزومه ایشان اینجا را کلیک نمایید.