دانشکده علوم انسانی در یک نگاه

                                                                                          

دانشکده علوم انسانی در سال  1385 به عنوان یک دانشکده مستقل تأسیس و فعالیت خود را آغاز نمود و در حال حاضر شامل سه ساختمان ادبیات و علوم انسانی 1، ادبیات و علوم انسانی 2 و تربیت بدنی است.  این دانشکده در حال حاضر با بیش از 7000 دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مشغول به فعالیت می باشد.

در دانشکده علوم انسانی در حال حاضر 16 رشته و 40 گرایش در مقاطع مختلف تحصیلی دایر می باشد .

رشته های دایر در این دانشکده عبارتند از علوم تربیتی ( مدیریت آموزشی و برنامه ریزی )، حسابداری، ادبیات فارسی، ادبیات عرب، زبان انگلیسی، مدیریت جهانگردی، کتابداری، مدیریت بازرگانی، اقتصاد ( نظری و بازرگانی )، علوم سیاسی، روانشناسی عمومی  و مشاوره و راهنمایی.                        

از ابتدای تأسیس این دانشکده جناب آقای منصور صادقی( از ابتدا تا  1392 و از 1392تا 1394) و حاج آقا احمد خانلری (1390تا1392) عهده دار ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی واحد کرمانشاه بوده اند.

در حال حاضر آقای دکتر حمید غلامی از اعضای هیات علمی گروه زبان انگلیسی عهده دار سمت ریاست دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه می باشند که از مهر ماه سال 1394 به این سمت منصوب گردیدند. ایشان متولد سال 1359 در کرمانشاه بوده و از سال 1389 به عنوان هیئت علمی با واحد کرمانشاه همکاری داشته و پیش از این نیز در سمتهای اجرایی در دانشگاههای مختلف مشغول به کار بوده اند.